เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : สสส.เปิดวงเสวนา สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - วันเข้าพรรษา กลายเป็นกิจกรรมหลักที่หลายคนใช้เป็นก้าวแรกในการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ยังคงรณรงค์กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการปลอดเหล้า และอบายมุข

วันเข้าพรรษาปีนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ต้องจัดแบบออนไลน์ โดย สสส. และภาคีเครือข่ายงดเหล้า เปิดวงเสวนา สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 มีเป้าหมายดึงเยาวชนมาเป็นกำลังหลัก โดยเขียนจดหมายสื่อรักถึงพ่อแม่ ให้ครอบครัวอยากเลิกเหล้าเพื่อลูก

สำหรับแนวคิด สื่อรักให้พักเหล้า มีโรงเรียนในโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เข้าร่วมกว่า 2,000 แห่ง เยาวชนที่เข้าร่วมจะทำกิจกรรมพี่สอนน้องเขียนจดหมายสื่อรัก และเรียนรู้หลักสูตร รู้เท่าทันพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต

เรียกว่าตลอด 18-19 ปีที่ผ่านมา สสส. ประสบความสำเร็จ กับการสร้างสังคมปลอดเหล้า เพราะมีคนไทยงดดื่มเหล่าช่วงเข้าพรรษา มากขึ้นทุกปี และประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั่วประเทศ รวมปีละหลายพันล้านบาท