เช้าข่าว 7 สี

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทย งดดื่มสุรา ช่วงเข้าพรรษา สู้โควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน งดดื่มสุรา เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุขในช่วงเข้าพรรษา ปี 2564 เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งการละเว้นอบายมุขทุกประเภท แล้วหันมาดูแลตัวเอง จะทำให้ มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี