ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรวจรับเพียง 3 เดือน ชำรุดเสียหาย

ข่าวภาคค่ำ - ป.ป.ช.สตูล ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าถนนเลียบคลองชลประทาน ในพื้นที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล สร้างเสร็จเพียง 3 เดือน พังเสียหายแล้ว ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

เป็นสภาพของถนนสาย 416 เชื่อมระหว่างหมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 8 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หลังเพิ่งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ 9.2 ล้านบาท และตรวจรับเมื่อเดือนเมษายน 2564 แต่เพียง 3 เดือน เท่านั้น ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล กลับได้รับการร้องเรียน จนต้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนทรุดแตกชำรุดเสียหาย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ปกติถนนสายนี้มีผู้สัญจรผ่านจำนวนมากอยู่แล้ว และเมื่อถนนสร้างเสร็จยิ่งมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุก 6 ล้อ

สอดคล้องกับข้อมูลที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล ได้รับจากโครงการชลประทานสตูล ที่ถนนสายดังกล่าวถูกออกแบบให้รับน้ำหนักเพียง 6 ตัน เนื่องจากในอดีตมีผู้สัญจรผ่านน้อย ต่างจากปัจจุบันพื้นที่มีความเจริญขึ้น ทำให้มีรถสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน และปริมาณน้ำในคลองก็เพิ่มมากขึ้น แต่มาตรฐานถนนยังไม่ได้รับการปรับแก้จากกรมชลประทาน ไม่เหมาะกับปริมาณรถในปัจจุบัน

เบื้องต้น ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล ได้ให้โครงการชลประทานสตูล แจ้งผู้รับเหมาเข้าแก้ไข เพราะยังอยู่ในระยะประกัน และหลังจากนี้ต้องมีการควบคุม ห้ามไม่ให้มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน โดยให้จัดทำป้ายอย่างชัดเจน

เป็นอีกบทเรียน หากจะมีการก่อสร้างถนนในอนาคต ไม่ว่าที่ไหน ต้องมีการศึกษาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก