ประเด็นเด็ด 7 สี

คลัสเตอร์ฟาร์มเลี้ยงไก่ถูกสั่งปิด แต่ยังทำงานตามปกติ จ.เชียงใหม่

ประเด็นเด็ด 7 สี - ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 คน เกิดอาการหวาดวิตก เพราะหลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มดังกล่าว แต่กลับพบว่ายังคงมีการเข้า-ออก และดำเนินกิจการตามปกติ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ

เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพไว้ได้ ว่าโรงงานดังกล่าวยังคงปล่อยให้มีการเข้า-ออกตามปกติ แม้แต่เด็กเล็กก็ยังมีการเข้า-ออกภายในฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัส หลังจากที่มีการตรวจพนักงานในฟาร์ม 270 คน พบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 61 คน

นอกจากนี้ ยังมีรถขนส่งไข่ไก่และรถบรรทุกส่งของเข้าออกตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ตั้งจุดคัดกรอง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเท่านั้น สร้างความหวาดผวา และสร้างความไม่เข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก