ประเด็นเด็ด 7 สี

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

ประเด็นเด็ด 7 สี - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปล่อยสัตว์ป่ารวมกว่าร้อยตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผืนป่า

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมกับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดำเนินโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564

โดยได้ทำการปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย กวางผา 6 ตัว เก้ง 10 ตัว และไก่ฟ้าหลังขาว 100 ตัว ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้เข้าไปขยายพันธุ์ ให้มีความหลากหลายของสัตว์ป่า

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปล่อยคืนสู่ป่าได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19