เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : มหกรรมแสดงดนตรี ครั้งที่ 9

เช้านี้ที่หมอชิต - มหกรรมแสดงดนตรี ครั้งที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่ง กรมศิลป์ปากร จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน และกลุ่มศิลปินด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล ได้จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าร่วมชื่นชม และผ่อนคลายกับศิลปวัฒนธรรมในเชิงดนตรี โดยมีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภ พฤติยากร ประธานองคมนตรี เป็นองค์ประธานในพิธี

การแสดงมหกรรมดนตรีครั้งนั้น จัดให้มีขึ้น 7 วัน ภายในงานจะมีการแสดงหลากหลาย ทั้งดนตรีพื้นบ้านจากหลายจังหวัด และดนตรีสากล สลับสับเปลี่ยนมาแสดงให้ชม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.30 น. โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู

หลังจากนายเชื้อ สาริมาน อธิบดีกรมศิลปากร กราบทูลรายงานการแสดงดนตรีครั้งนั่นแล้ว เป็นขบวนแห่กลองยาว รำเซิ้งกระติ๊บข้าว อันยาวเหนียดของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์