7 สีช่วยชาวบ้าน

ป้ายริมทางสร้างความสับสน บดบังทัศนวิสัย จ.นครราชสีมา

สำหรับผู้ขับขี่ การเดินทางในเส้นทางที่เราไม่คุ้นชิน ป้ายบอกทางถือว่าสำคัญมาก แต่หากมีป้ายบอกทางมากเกินไป ก็ทำให้เกิดความสับสนได้เช่นกัน

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงชนบท 3052 วังน้ำเขียว-เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางที่มีร้านอาหาร รีสอร์ต ตั้งเรียงรายจำนวนมาก หากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติ ไม่มีโควิด-19 ถนนสายนี้จะมีนักท่องเที่ยวใช้เดินทางจำนวนมาก

แต่บริเวณสามแยก ทางเข้าบ้านเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว พบว่ามีป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว และป้ายบอกทางอื่น ๆ ตั้งซ้ำซ้อนกัน บางป้ายห่างกันไม่ถึง 50 เซนติเมตร ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่ นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ให้ข้อมูลว่า เคยเรียกเจ้าของรีสอร์ต ร้านอาหาร และหน่วยงานต่าง ๆ มาตักเตือน แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการรื้อถอนป้าย จึงฝากให้เจ้าของป้ายมาดูแลป้ายในความรับผิดชอบ หากไม่ได้ใช้แล้ว ขอให้รื้อถอนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของผู้ใช้เส้นทางด้วย