เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2564

วันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก...