รอบรั้วเอเชีย

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเกาะอามามิเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนเกาะอามามิโอชิมะ (Amami-Oshima) ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดคาโกชิม่า ในประเทศญี่ปุ่น เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งการประกาศครั้งนี้ เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ของจีน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ส่งผลให้ญี่ปุ่น มีแหล่งมรดกโลก เพิ่มขึ้นเป็น 25 แห่ง ซึ่งเกาะแห่งนี้ กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 5 ของญี่ปุ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ เกาะอามามิโอชิมะ มีลักษณะเป็นป่ากึ่งเขตร้อน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 260,000 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งของระบบนิเวศที่หลากหลาย โดยมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือหายากทั่วโลก อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก