เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : บรรพชาหมู่ สามเณรชาวเขา

เช้านี้ที่หมอชิต - หนึ่งในพิธีของชาวพุทธศาสนิกชนที่ราบสูง หรือชนชาวเขา คือ พิธีบรรพชาหมู่สามเณร ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

โดยในปี พ.ศ.2514 มีพระธรรมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางญาติพี่น้องชาวเขาเข้าร่วมอนุโมทนาครั้งนั้น

โดยจุดเริ่มต้นของโครงการณ์นี้ ในปี พ.ศ.2508 รัฐบาลได้นิมนต์คณะสงฆ์ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ในชื่อ พระธรรมจาริก ส่งผลให้ชาวเขาหันมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ส่งลูกหลานเข้าบรรพชาเป็นสามเณร จนเป็นประเพณีเรื่อยมา

โดยสามรเณรองค์ใดมีความต้องการศึกษาปฎิบัติธรรมต่อ ก็จะได้รับการสนับสนุนทั้งการเรียนจนเข้าอุปสมบท และออกช่วยเผยแพร่สืบต่อพระพุทธศานา ส่วนสามรเณรที่ลาสิขาบทก็จะนำเอาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป