ห้องข่าวภาคเที่ยง

แท็กซี่ยกระดับ เร่งรัฐเยียวยาโควิด-19

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ประกาศยกระดับการเคลื่อนไหวแสดงสัญลักษณ์ชุมนุมเรียกร้องมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ โดยหลังจากวันนี้เครือข่ายจะนำรถแท็กซี่มาจอดหน้าสถานที่ราชการเพิ่มเติมอีกที่กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะเพิ่มจำนวนรถในจุดที่เคยนำรถแท็กซี่มาจอดรถทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ 4 จุด ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงการคลัง หากไม่ได้รับการตอบรับที่ช่วยแก้ปัญหาได้จริง ในอนาคตไม่นานนี้อาจจะต้องรวมตัวกันครั้งใหญ่

ขณะที่ข้อชี้แจงของกระทรวงการคลัง และกรมการขนส่งทางบก ที่ระบุว่ามีมาตรการและแนวทางความช่วยเหลือผ่านโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน และการให้สินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน แต่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มองว่าเป็นแนวทางช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุด ผู้ขับรถแท็กซี่หลายคนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเคยยื่นขอเงินกู้แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเจรจากับลิสซิ่งหรือไฟแนนซ์ให้ช่วยระงับหรือผ่อนผันการชำระค่างวดออกไปก่อน เนื่องจากผู้ให้บริการรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ขาดรายได้จากที่เคยวิ่งรถได้สูงสุดเฉลี่ยวันละ 2,000 บาท ยังไม่หักค่าใช้จ่าย เช่น ค่างวดรถปัจจุบันนี้ บางคนรายได้เป็นศูนย์ ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ยื่นมือเข้าช่วยเชื่อว่าแท็กซี่อีกหลายครอบครัวคงเดือดร้อนหนัก เช่น ปัจจุบันนี้ไม่มีที่จอดรถเนื่องจากจุดที่เคยนำรถไปจอดเดิมต้องเสียค่าเช่า