ห้องข่าวภาคเที่ยง

คนละครึ่ง เฟส 3 เหลือกว่า 1 ล้านสิทธิ

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" เฟส 3 มาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ล่าสุดเมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com พบว่ายังคงมีสิทธิคงเหลือกว่า 1,160,000 สิทธิ จากทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ โดยกระทรวงการคลัง ยังคงเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ได้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือผู้ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบกลาง เพื่อให้ผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีสามารถเชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ ได้ และตรวจสอบการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถเปิดให้ผู้ใช้สิทธิโครงการฯ สามารถสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้ ซึ่งจะเป็นช่วงที่่รัฐบาลจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ผ่านสิทธิอีกคนละ 1,500 บาท ให้การใช้จ่ายภายใต้โครงการฯ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และจะสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564