7HDร้อนออนไลน์

รีบสมัครด่วนเลย! สปสช. รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์ 32 อัตรา รองรับภารกิจโควิด เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

(28 กรกฎาคม 2564)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานโครงการการจ้างเหมาบริการงานรับโทรศัพท์ตอบปัญหาการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 32 อัตรา เพื่อให้บริการตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ คอลเซ็นเตอร์ 1330 ระบุอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 15,000-17,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เพศ: ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานด้าน: การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์: มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง: ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

สนใจดูรายละเอียดการสมัครผ่าน QR Code หรือ สอบถามไปที่สายด่วน สปสช. 1330

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด