ประเด็นเด็ด 7 สี

น้ำใจไทย ต้านภัยโควิด-19

ประเด็นเด็ด 7 สี - ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น นั่นคือ น้ำใจของคนไทย ที่มีการแบ่งปันระหว่างกัน ในช่วงที่เกิดวิกฤตในชาติ
       
ชาวบ้านยะระโตดนุ้ย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กำลังช่วยกันเก็บใบจากต้นฟ้าทะลายโจร ซึ่งการเก็บครั้งนี้ไม่ได้เก็บเพื่อนำไปจำหน่าย แต่เป็นการเก็บเพื่อส่งไปให้พี่น้องทางกรุงเทพ และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ร้านศิริกร จำหน่ายสินค้าเครื่องสังฆทาน ในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตั้งโต๊ะแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมแบ่งปันความสุขให้ชาวตรัง ฝ่าวิกฤตโควิด 19 สร้างรอยยิ้มให้กับทั้งผู้ให้ และผู้รับ

ฟาร์มสัมมาชีพชุมชนดีเด่น ฟาร์มตัวอย่างของคนโคราช ผุดกิจกรรมดี ๆ รั้วปันสุข แบ่งปันผักสดปลอดสารพิษ ใส่ถุงแขวนเรียงรายไว้ริมรั้ว เพื่อให้คนในชุมชนมาหยิบกลับไปบริโภคในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่าย ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด เดินทางไปมอบสิ่งของ ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้จุดบริการประชาชนหน้าค่ายเทพสิงห์ เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน จุดบริการดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยเสนารักษ์ ตรวจวัดไข้ จ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น บริการเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค บริการให้กับประชาชนทั่วไปด้วย