ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปัญหาเดิม ถนนสาย อย.3011 ที่ซ่อมเสร็จแล้วก็พังอีก ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามปัญหาและการแก้ไขถนนสาย อย. 3011 มาโดยตลอด และในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ ถนนสายนี้กำลังจะหมดระยะประกันตามสัญญา ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

โดยถนนสาย อย.3011 ช่วงที่เป็นคันคลองชลประทาน กำลังจะครบกำหนดระยะประกันตามสัญญา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งนั่นหมายความว่า หลังจากครบกำหนด ผู้รับเหมาจะไม่ต้องเข้าไปรับผิดชอบซ่อมบำรุงถนนสายดังกล่าวอีก แต่รัฐจะต้องใช้งบประมาณไปในการซ่อมแซมถนนสายนี้เอง กรณีนี้ นายอำเภอบางไทรเตรียมแผนรับมือไว้ดังนี้

สอดคล้องกับอดีตผู้ว่า สตง. ที่มีความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ถนนพังเสียหายเร็วกว่าปกติ กลับเป็นการลักลอบบรรทุกน้ำหนักเกินของรถบรรทุกในพื้นที่ ซึ่งตลอดเวลา 2 ปีของระยะประกัน ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไข ตามที่คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายนี้มาโดยตลอด