เจาะประเด็นข่าว 7HD

รพ.บุษราคัม ยันดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สุดความสามารถ

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม ให้ข้อมูลกับช่อง 7HD ว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

จากเดิม บุษราคัมถูกวางไว้ดูแลผู้ป่วยสีเหลือง แต่ด้วยสถานการณ์ ขณะนี้บุษราคัมจึงมีทั้งผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง หรือผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองและดีขึ้นจนเป็นสีเขียวรักษาตัวอยู่ ด้วยสรรพกำลังทีมแพทย์ที่มีเท่าเดิม ทำงานหนักมาต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยมีเพิ่มเข้ามาก็ต้องรับดูแล อาจทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง เกิดข้อผิดพลาดบ้าง แต่เมื่อเกิดปัญหาได้พยายามปรับปรุงให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงชีวิตของประชาชนเป็นหลัก อย่างน้อยให้อยู่ใกล้หมอ อาจทำให้อุ่นใจมีกำลังใจมากขึ้น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม กล่าวว่า ได้ขอกำลังจากทีมแพทย์ชนบทมาช่วยดูแลผู้ป่วย แต่เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ยืนยันพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดูแลผู้ป่วย หากเกิดข้อผิดพลาดต้องขออภัย ขอให้ทุกคนให้กำลังใจกันและกัน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้