ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระกุศล

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทรงให้ความสำคัญในการป้องกัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดำริ ทำการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ในวันนี้ ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 คน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยเป็นวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับการฉีดวัคซีนฯ พร้อมกับได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ ที่ได้พัฒนานำ Tablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล ให้กับผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ มีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจิตอาสา เดินให้บริการ ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระปณิธานที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด