ประเด็นเด็ด 7 สี

แก๊งมอดไม้รุกป่าลอบตัดไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

ประเด็นเด็ด 7 สี - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน สนธิกำลังเข้าตรวจ สอบพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พบการบุกรุกป่าลักลอบตัดไม้เพื่อแปรรูป ยึดของกลางได้หลายรายการ

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และศูนย์พิทักษ์บ้านบือจะ ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย 3 จุด จุดแรกในพื้นที่ บ้านแฮ หมู่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ พบต้นไม้มีค่าหายาก ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ถูกแผ้วถางเพื่อทำสวนทุเรียน พื้นที่เสียหายรวมกว่า 2 ไร่ และมีต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นเพื่อเตรียมแปรรูป

จุดที่ 2 บริเวณท้องที่ บ้านลูโบะลาเซาะ หมู่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ พบการลักลอบตัดต้นตะเคียนชันตาแมวขนาดใหญ่ เพื่อแปรรูปไม้ โดยยึดไม้แปรรูปได้ 10 รายการ รวม 43 แผ่น และไม้ท่อน จำนวน 1 ท่อน พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์แปรรูปไม้อีก 2 รายการ

จุดที่ 3 บริเวณ ป่าบ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ ตรวจพบไม้สยาขนาดใหญ่ถูกตัดโค่น 2 ต้น พร้อมยึดไม้แปรรูปซีก จำนวน 1 ซีก ไม้ท่อน 3 ท่อน คาดเป็นฝีมือแก๊งมอดไม้ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป