เช้านี้ที่หมอชิต

หิมะตกที่บราซิล

เช้านี้ที่หมอชิต - เกิดปรากฏการณ์หิมะตก ทางตอนใต้ ของประเทศบราซิล โดยอุณหภูมิจะต่ำลงอีก และจะมีหิมะตกในอีกหลายเมือง