เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พระภิกษุ นักศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ฯ บริจาคโลหิต

เช้านี้ที่หมอชิต - วันที่ 11 กันยายน ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวันนั้นในปี พ.ศ. 2513 บรรดาภิกษุ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่างร่วมกันบริจาคโลหิต ณ สำนักธรรมวิจัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์ โดยร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ถือเป็นการนำของพระภิกษุ ในการเป็นตัวอย่างให้กับสังคม ตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า "การบริจาคอวัยวะ เป็นบุญสูงใหญ่"

โดยในวันนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 63,500 ซี.ซี. นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ในการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามเจตนากุศลของผู้บริจาคโลหิตในครั้งนั้น