รอบรั้วเอเชีย

เผยภาพดาวเทียมไซโล เก็บขีปนาวุธกลางทะเทรายของจีน

นักวิจัยของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน (Federation of American Scientists) ประมาณการณ์ว่า หลังจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน บ่งชี้ว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่ดังกล่าวอาจมีไซโลเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์ถึง 110 หลัง ทำให้เชื่อว่าขณะนี้ จีนมีไซโลเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นรวม 250 หลัง ขณะที่ แพลนเน็ต แล็บส์ (PlanetLabs) ได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียม เผยให้เห็นจุดที่เชื่อว่าเป็นไซโลเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์ของจีน รวมทั้งขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBMs) ที่ถูกก่อสร้างไว้ใต้พื้นดินกลางทะเลทรายในเมืองฮามิ (Hami) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 2 จุดหลัก ที่จีนมีการสร้างไซโลเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์

ก่อนหน้านี้ กองทัพสหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการสะสมขีปนาวุธนิวเคลียร์ของจีน ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้น