7HDร้อนออนไลน์

ประกาศปิดตลาดโต้รุ่งศรีราชา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าและลูกจ้างแรงงาน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ประกาศเรื่อง ปิดตลาดสดโต้รุ่งชั่วคราว จากวิกฤตการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอศรีราชา ได้สุ่มตรวจหาเชื้อ จนพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนหลายราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างแรงงานเมียนมา ภายในตลาดสดโต้รุ่งศรีราชา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจหาเชื้อ และรวบรวมจำนวนผู้ติดเชื้อต่อไป ในขณะที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ประกาศปิดตลาดสดโต้รุ่ง เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้อยู่ในวงจำกัดเทศบาล เมื่อเปิดทำการขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้

ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและถุงมือตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ผู้ขายและผู้ช่วยขายต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนเมื่อเข้ามาขายของในตลาดและสแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้ง

หากมีอาการป่วย ไม่สบาย หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ให้ผู้ขายสแกนคิวอาร์โค้ด เมื่อเทศบาลได้นำคิวร์อาร์โค้ดไปติดไว้ในตลาด ให้เข้าร่วมกลุ่มตลาดสดโต้รุ่ง เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร ติดต่อประสานงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์  เทศบาลเมืองศรีราชา ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากละเลยไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ท่านได้กระทำไว้กับเทศบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ล่าสุดทางด้านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ภายในตลาดโต้รุ่ง ศรีราชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง