เจาะประเด็นข่าว 7HD

วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสถึงไทย ทีมแพทย์ห่วงกระจายวัคซีนไม่ตามเป้า

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เผยภาพวัคซีนไฟเซอร์ 1,500,000 โดส ที่ส่งมาถึงประเทศไทย เช้าวันนี้ พร้อมยืนยันสหรัฐฯ จะบริจาควัคซีนให้ไทยอีก 1,000,000 โดส รวมเป็น 2,500,000 โดส ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เห็นว่าการบริจาควัคซีนจะช่วยให้ประเทศไทย เร่งฉีดวัคซีน เพื่อให้พลเมืองของตนปลอดภัยและนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ยังยินดีที่ทราบว่ารัฐบาลไทย มุ่งมั่นกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมกับทุกคนรวมทั้งมุ่งเน้นจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด

ขณะที่ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ประชุมจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ โดยจะเสนอกลุ่มที่จำเป็นได้รับวัคซีน ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆ  ให้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน อนุมัติต่อไป

สำหรับแผนกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้ กลุ่ม 1 เป็นทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขด่านหน้าฉีดเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 กลุ่ม 2 เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์เกิน 4 สัปดาห์ กลุ่ม 3 ชาวต่างชาติผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว สุดท้ายนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และนักการทูต ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

ขณะที่ยังมีความกังวลการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้ โดยภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ที่ยื่นหนังสือถึงสถานทูตสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ได้ผุดป้ายตามหาไฟเซอร์ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้จัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงก่อน ไม่ยอมให้ใครลักลอบนำวัคซีนของประชาชนไปแจกจ่าย เพื่อพวกพ้องตนเอง และขอให้ประชาชนร่วมเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด