7HDร้อนออนไลน์

บขส.เริ่มแล้ว! ขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว กลับรักษาตัวที่ภูมิลำเนา

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยว่า วันนี้ (30 ก.ค.64) เป็นวันแรกที่บขส. ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม) ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัมส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ บขส.นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ ก่อนส่งไปรักษาตัวต่อในภูมิลำเนาต่อไป

โดย บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงาน เข้าอบรมกับ เจ้าหน้าที่ สพฉ.ด้วย