เจาะประเด็นข่าว 7HD

ล็อกดาวน์ภูเก็ต ควบคุมเชื้อโควิด-19 พุ่ง

จากสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงว่าการระบาดก่อนเริ่มโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผู้ติดเชื้อมีตัวเลขตัวเดียวมาตลอด กระทั่งมีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้าพื้นที่ เช่นมาทำงาน มาเยี่ยมญาติที่มาจากต่างประเทศ ทำให้ตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 185 คน ส่วนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พบติดเชื้อ 30 คน

เพื่อเป็นการควบคุมโรค คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงยกระดับการคัดกรองเข้าพื้นที่ มีคำสั่งห้ามบุคคล และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย), ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ตและช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เว้นแต่เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ อาทิ รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย, ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์, ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์, ขนส่งก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 16 สิงหาคมนี้