ข่าวภาคค่ำ

ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ไม่มีกำหนด

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาลยังคงมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

ในระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าของหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel และโรงพยาบาลเอกชน 21 แห่ง ผ่านระบบ VDO Conference พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อเสนอแนะนำแนวทางการรับผู้ป่วย การรักษา และลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากภาคเอกชน ที่ต่างยอมรับว่า สถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง และห้องความดันลบให้มากขึ้น แต่หากยังคุมการระบาดไม่ได้ และการฉีดวัคซีนที่เป็นหัวใจสำคัญไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อให้เพิ่มเตียงมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล

ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลจะเร่งรัดและสนับสนุนการนำเข้า รวมทั้งจัดหาวัคซีนหลักของรัฐบาล และวัคซีนทางเลือกของเอกชนอย่างเต็มที่ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชน หากมีข้อกฎหมายที่ติดขัดก็พร้อมรับไปแก้ไข เพื่อให้ทีมแพทย์ทำงานได้โดยสะดวก

สำหรับมาตรการล็อกดาวน์ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะครบ 14 วัน ในวันที่ 2 สิงหาคมนั้น มีรายงานข่าวว่ายังคงต้องล็อกดาวน์ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ยังไม่ดีขึ้น ส่วนการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าได้นั้น กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เสนอแนวปฏิบัติมาให้ ศบค.ชุดเล็กพิจารณา

แต่รัฐบาลยังมีข่าวดีให้ผู้สูงอายุ โดยเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.7 ล้านคน ย้อนหลัง พร้อมขยายเวลาพักชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุอีก 6 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเตรียมคืนเงินที่เรียกเก็บจากผู้สูงอายุ 15,000 คน ที่รับเงินซ้ำซ้อน พร้อมถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดี หลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด