ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินปรับพื้นที่โครงการ โคกหนองนา โมเดล

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ว่ายังไม่ได้รับเงินจากโครงการ แม้ว่าจะทำการปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยไปหลายเดือนแล้วก็ตาม กรณีนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงว่าอย่างไร ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

หลังจากที่คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับจดหมายดังกล่าว ซึ่งลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และทางคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คอลัมน์หมายเลข 7 จึงได้ประสานไปยัง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับคำตอบว่าได้มีการอนุมัติจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ล่าช้าเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับ และต้องขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลถึงช่องทางที่จะติดต่อกรมการพัฒนาชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับแจ้งปัญหาโครงการ โคกหนองนา โมเดล

ขณะที่ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ โคกหนองนา โมเดล ในปัจจุบัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60

หลังจากนี้หากมีปัญหาหรือความคืบหน้าอย่างไรกับโครงการ โคกหนองนา โมเดล คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ