เส้นทางบันเทิง

หมู ภูษณะ เปิดสวนในห้อง พาชมต้นไม้ที่ปลูกเอง

เส้นทางบันเทิง - หมู ภูษณะ พาไปดูต้นที่ปลูกเอง จะมีต้นอะไรบ้าง ไปติดตามชม