เส้นทางบันเทิง

เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

- หมู ภูษณะ เปิดสวนในห้อง พาชมต้นไม้ที่ปลูกเอง
- ฉาก ไมค์ - ปุ๊กลุก ขี้หลังม้าสวีทกันสองต่อสอง ในละคร นายฮ้อยทมิฬ