7HDร้อนออนไลน์

ชลบุรี ทำนิวไฮอีก ติด 1,062 คน ตาย 6 ชีวิต สังปิดอีก 1 แคมป์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1,062 คน  มียอดสะสม 25,482 คน กำลังรักษาตัวอยู่อีก  11,850 คน หายป่วย 13,406 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก  6 คน ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 126 คน ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่  10 อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดที่อำเภอบางละมุง 239 คน ศรีราชา 221  คน เมืองชลบุรี 236 คน บ้านบึง 148 คน พานทอง 63 คน   สัตหีบ 11 คน พนัสนิคม 81 คน บ่อทอง 22 คน เกาะจันทร์  6 คน หนองใหญ่ 7 คน ด้วยกัน   

สำหรับการติดเชื้อในวันนี้ส่วนมากก็ยังมาจากในสถานประกอบการ  21  แห่ง ตลาด  5  แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10  แห่ง และชุมชน 4  แห่ง  ที่พบการติดเชื้อวันนี้ก็มาจากเชื้อภายในครอบครัว 213 คน จากสถานที่ทำงาน  97 คน บุคคลใกล้ชิด 42 คน         

จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ ยอดเพิ่มขึ้นทุกวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,062 คน Cluster บริษัทอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 12 คน อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 21 คน บุคลากรทางการแพทย์ 3 คน สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 14 คน ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด  กทม. 1 คน จังหวัดขอนแก่น 1 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  ในครอบครัว 213 คน จากสถานที่ทำงาน 97 คน บุคคลใกล้ชิด 42 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 315 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 343 คน   

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,546 คน ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 486 คน และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 71/2564 ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม – 1 สิงหาคม   2564

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
      ขอความร่วมมือในสถานประกอบการ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา
พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน