สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สถานการณ์โควิด-19 ในไทยยังวิกฤต

การระบาดโควิด-19 ในไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งสูงอีก 17,345 คน และเสียชีวิตอีก 117 คน และวิกฤตเตียงเต็ม จากผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษากว่า 1 แสน 9 หมื่นคน จำนวนนี้ อาการหนัก 4,595 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,012 คน

ขณะที่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เดิมระบบสาธารณสุขมีเตียงดูแลผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 100,000 เตียง เมื่อมีโควิด-19 ได้ทำเตียงเป็นเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันในภูมิภาคทำเตียงขึ้นมารองรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 135,000 เตียง ใน กทม. 40,000 เตียง ทั่วประเทศประมาณ 175,000 เตียง ซึ่งขณะนี้อัตราการใช้เตียงทั้งหมดประมาณ 80 % พื้นที่ กทม.ใช้เกือบ 90 % ต่างจังหวัดใช้เกือบ 80 % จะเห็นว่าอาจจะมีเตียงเหลือแต่จำนวนที่เหลือกับผู้ติดเชื้อใหม่เข้าไปแต่ละวันก็ไม่พอเพียง จะมีผู้ติดเชื้อไม่มีเตียงรองรับ โรงพยาบาลในทุกจังหวัดมีการใช้เตียงรองรับ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ในส่วนเตียงผู้ป่วยอาการระดับสีเหลือง และสีแดงมีอัตราการใช้เตียงเกิน 70 %เกือบทั้งหมด ยกเว้น ภาคเหนือตอนบน ที่ยังมีอัตราการใช้เตียงอยู่ที่ 66 % ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยสีเขียวยังเป็นตัวแดงประปรายยังสามารถเข้าไปดูแลได้ ลักษณะนี้ดูจากสถานการณ์และแนวโน้ม ถ้าเป็นเตียงในระบบโรงพยาบาล ไม่สามารถเพิ่มเตียงได้มากกว่านี้อีกแล้ว บุคลากรทำงานอย่างเต็มที่ จึงต้องมีการดำเนินการระบบดูแลรักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation หรือดูแลในศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ Community Isolation เชื่อมกับระบบสาธารณสุขเข้าไปดูแล