สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาคท่องเที่ยวหนุนรัฐเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บอกซ์

ในวงเสวนา เตรียมพร้อม รับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งมีการพูดคุยระหว่าง 6 กูรู ด้านการท่องเที่ยว ถอดโมเดล ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นายชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ อพท.แนะการบริหารความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว จากผลกระทบโควิด-19 เป็นกลไกสำคัญที่ภาครัฐต้องพัฒนาต่อยอด โดยนำเทคโนโลยี มาพัฒนาแอปพลิเคชัน Tourism Digital Sandbox ในพื้นที่ของตนเอง ที่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

ขณะที่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนุนเดินหน้า โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แม้จะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กระทั่งมีคำสั่งปิดพื้นที่ 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่ก็จะไม่กระทบกับภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากมีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าภูเก็ตกว่า 12,000 คน เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่การกระจายวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามแผน ยังคงเป็นอุปสรรคของการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมองว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถขยายผลสู่อันดามันแซนด์บ็อกซ์ได้ด้วย