7HDร้อนออนไลน์

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้คนกลุ่มเปราะบาง คนไร้ที่พึ่ง และคนไร้บ้าน กว่า 300 คน ย่านราชดำเนิน

วันนี้ (31 ก.ค.) ที่ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ผู้สื่อข่าว รายงานบรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อคนเปราะบาง และคนไร้บ้าน โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ -มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนคนเร่ร่อน ย่านราชดำเนิน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.
.
โดนมีการแจกบัตรคิวที่ทางมูลนิธิได้สำรวจประชากรที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนดังกล่าว และให้มีการเรียกคิว ตามตัวอักษรนำหน้าชื่อ ซึ่งในวันนี้มี คนไร้บ้านและประชาชนย่ายราชดำเนินกว่า 300 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว
.
ด้านศิริ นิลพฤกษ์ หรือ ทาทา ศิษย์สุรชัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิอิสรชนกล่าวว่า ทางมูลนิธิได้ทำการร้องขอไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้จัดกำลังการฉีดวัคซีนมายังพื้นที่ราชดำเนินเนื่องจากมีคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านเป็นจำนวนมาก อีกทั้งที่ผ่านมาก็ได้มีคุณหมอทศพร เสรีรักษ์พากลุ่มคนไร้บ้านไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีน แต่ในครั้งนี้เราได้ร้องขอตามระเบียบที่มีการสำรวจยอดไป ให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่มาฉีดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เป็นจำนวนมาก ในวันนี้มีคนในชุมชนและคนเร่ร่อนที่มีการสำรวจไปแล้วในเบื้องต้นในโควตาที่ร้องขอไป จำนวน 300 คน ซึ่งจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนแล้ว
.
เมื่อทำการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะมีจุดพักคอย และรับอาหาร เป็นข้าวหมูทอด น้ำดื่มและขนมปัง จากผู้สนับสนุนผ่านทางมูลนิธิอิสรชน โดยกำหนดการฉีดเข็มที่ 2 มีวันนัดหมายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00 น