ข่าวเด็ด 7 สี

มท.เข้ม ป้องกันแรงงานชาวกัมพูชาเคลื่อนย้าย

ตามที่รัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดพื้นที่และจุดผ่านแดนถาวรกัมพูชา-ไทย เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ให้เพิ่มความเข้มงวดไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานกัมพูชา พร้อมตั้งจุดตรวจ สกัด เนื่องจากมีแรงงานกัมพูชาตกค้างสะสม กลายเป็นความแออัดในฝั่งไทย ส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ