7HDร้อนออนไลน์

เร่งความคุมคลัสเตอร์เรือนจำอ่างทอง หลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อจากแม่ครัว กระจายแล้วกว่า 300 คน

ที่จังหวัดอ่างทอง สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง จนมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 3 พันรายแล้ว ล่าสุดพบการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ใหญ่ภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ้น โดยหลังการเข้าสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่พบกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัว ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 47 คน จากผู้ต้องขังหญิงที่ตรวจ 165 คน และจากการตรวจผู้ต้องขังชาย จำนวน 219 คน พบติดเชื้อทั้งหมด

กลุ่มแรกรับ 35 คน พบติดเชื้อ 1 คน โดยทางเจ้าหน้าที่เร่งแยกผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว ในส่วนของผู้คุมและเจ้าหน้าที่ 71 คน ตรวจแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยเรือนจำอ่างทอง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,422 คน ตรวจไปแล้ว 486 คน พบติดเชื้อ 219 คน

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เรือนจำอ่างทอง เป็นจุดที่เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พิเศษ ซึ่งในครั้งแรกพบว่ามีผู้ต้องขังแรกรับติดเชื้อ 1 คน จาก 35 คน ซึ่งทางเรือนจำได้มีมาตรการในการแยกกักตัวอย่างเข้มแข็ง และมีการสุ่มตรวจในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง จนพบผู้ติดเชื้อ 47  คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาหาร จึงทำให้ต้องตรวจผู้ต้องขังชายเพิ่มเติม จนพบว่าจากการตรวจ 219 คน พบติดเชื้อทุกคน

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท่าน ผบ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง และทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง วางแผนร่วมกันในการประสานให้มีการแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อ ออกจากกันเป็น สัดส่วน โดยการตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและจะนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 เข้าตรวจผู้ติดเชื้อ และจะเร่งตรวจผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางภายในเรือนจำทั้งหมด เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่าย และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำประมาณ 60-80 % ซึ่งต้องมีการแบ่งโซนในการดูแลอย่างชัดเจน และจะไม่กระทบกับบุคลลภายนอก และทางเรือนจำจังหวัดอ่างทอง จะงดรับผู้ต้องขังใหม่ไป 28 วัน เพื่อเป็นการป้องกัน ในส่วนของผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษก็จะประสานทางสาธารณสุขเข้าไปรับ เพื่อกักตัวอีก 14 วัน จนปลอดภัยและในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรือนจำก็จะงดนำเข้านำออกทั้งหมด ขอให้ประชาชนและญาติของผู้ต้องขังสบายใจว่าทางเราจะดำเนินการตามมาตรการทางสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง