7HD ร้อนออนไลน์

แถวแห่งความหวัง ชาวปัตตานีนับพัน ต่อแถวยาวกว่า 1 กม. รอฉีดวัคซีน

31 ก.ค. 64 บรรยากาศช่วงเช้า ที่หอประชุมอบจ. อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ,7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งแบบจองทะเบียนล่วงหน้า และ แบบวอร์กอิน พบว่ามีประชาชนตื่นตัวมากขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใน จ.ปัตตานี ทำให้เช้าวันนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากแห่เข้าคิวเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ที่น่าตกใจ บริเวณทางเข้า อบจ. มีประชาชนเกือบ 1,000 คน ยืนรอแถวเป็นความยาวกว่า 1 กม. เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

โดยเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ต้องมีการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน เนื่องจากไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อน และไม่คิดว่าประชาชนใน จ.ปัตตานี จะตื่นตัวมารับวัคซีนมากขึ้น จึงได้มีการจัดการ โดยช่วงเช้าจะกำหนดคนเข้า 500 คน และให้ปิดประตูทันที และประชานส่วนที่เหลือได้มีการแจกบัตรคิว และให้กลับบ้านไปก่อน จากนั้นให้เดินทางมาอีกครั้งในช่วงบ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ศูนย์ฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าวันนี้ตลอดทั้งจะมีประชาชนจังหวัดปัตตานี เดินทางมารับวัคซีนเข็มแรก ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ,7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป เกือบ 2,000 คน