7HD ร้อนออนไลน์

สมุทรสาครฉุดไม่อยู่!! พบผู้ติดเชื้อนิวไฮในรอบ 10 วัน ติดเชื้อโควิดอีก 1,265 คน

วันนี้ (1 ส.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของวันที่ 31 ก.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในรอบ 10 วัน มีจำนวนถึง 1,265 คน จำแนกเป็นพบผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 238 คน และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 1,021 คน ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 802 คน และเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีก 219 คน ส่วนการติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเพิ่ม 6 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 49,654 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 30,684 คน อยู่ระหว่างการรักษา 18,838 คน และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 คน รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 132 คน