7HD ร้อนออนไลน์

ติดพิ่มอีก! พนักงาน ขสมก.ติดโควิดอีก 25 คนยอดรวม 476 คนพักใช้รถเมล์ร้อนเย็น77 คัน

วันนี้ (1 ส.ค.64)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศพบพนักงานติดเชื้อโควิดอีก  25 คน ดังนี้
          1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 15 เขตการเดินรถที่ 5
          2. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 15 เขตการเดินรถที่ 5
          3. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 เพศหญิง
          4. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 เขตการเดินรถที่ 5
          5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 522 เขตการเดินรถที่ 1
          6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย เขตการเดินรถที่ 4
          7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 68 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5)
          8. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่
          9. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 205 เขตการเดินรถที่ 4
          10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 206 เขตการเดินรถที่ 3
          11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3
          12. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 20 เขตการเดินรถที่ 5
          13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 72 เขตการเดินรถที่ 4
          14. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 54 เขตการเดินรถที่ 8
          15. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 54 เขตการเดินรถที่ 8
          16. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4
          17. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานแผนงาน อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4
          18. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 54 เขตการเดินรถที่ 8
          19. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 60 เขตการเดินรถที่ 2
          20. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 37 เขตการเดินรถที่ 5
          21. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 เขตการเดินรถที่ 5
          22. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 59 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 34, 59 ณ อู่รังสิต)
          23. พนักงานธุรการจ่ายงาน อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
          24. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 84 เขตการเดินรถที่ 6
          25. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 84 เขตการเดินรถที่ 6

สำหรับยอดสะสม พนักงาน ขสมก.ติดโควิด จนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 มีทั้งสิ้น 476 คน  ซึ่งทุกครั้งที่พบพนักงานติดโควิด  ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข  ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ และพักการใช้รถเมล์คันที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งครั้งนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์ร้อนและรถเมล์แอร์รวม 77 คัน เป็นเวลา 3 วัน  พร้อมให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อทุกคน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด