เช้านี้ที่หมอชิต

Green Report : กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกบนแผ่นดินไทย

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังจากที่ "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ทิศทางหลังจากนี้ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ติดตามกับคุณบอย ธนพัต กิตติบดีสกุล

26 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการมรดกโลก พิจารณาวาระกลุ่มป่าแก่งกระจาน และมีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ ในข้อที่ 10 เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์ 720 ชนิด ตามบัญชี IUCN Red List โดยเฉพาะจระเข้น้ำจืด ลิ่นชวา เต่าเหลือง และ เต่าหก

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมตั้ง "คณะกรรมการ" ขึ้น 1 ชุด เพื่อดำเนินการร่วมกันตามข้อตกลงของคณะกรรมการมรดกโลก ที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น โดยจะผสมผสานโมเดลของแหล่งมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และที่สำคัญการทำงานหลังจากนี้จะต้องทำงานหนัก ทั้งงานลาดตระเวน และป้องกันการลักลอบ

หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีผู้คนสนใจไปเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่มากขึ้น เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 10 ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติหรือไม่

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้