เช้านี้ที่หมอชิต

กัมพูชาเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็ก 12-17 ปี

เช้านี้ที่หมอชิต - เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ในกัมพูชา ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขณะเดียวกัน รัฐบาลเผยแผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งจะใช้ทั้งวัคซีนของแอสตราเซเนกาและซิโนแวค

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ว่ากัมพูชาเริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เมื่อวันอาทิตย์ โดยประชากรกลุ่มนี้ทุกคนจะได้รับวัคซีนทั้งสองเข็มของซิโนแวค ขณะที่ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี นำหลานของตัวเองเกือบ 20 คน มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นตัวอย่าง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้นำกัมพูชากล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์ เพื่อเป็นวัคซีนกระตุ้นให้แก่ประชาชน แต่จะเน้นบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า ระหว่าง 500,000-1,000,000 คนก่อน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแรกเป็นของซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม จะได้รับการฉีดเข็มที่สามด้วยวัคซีนของแอสตราเซเนกา ออกซฟอร์ด ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแรกของแอสตราเซเนกา ออกซฟอร์ด จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคเป็นบูสเตอร์

ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาจะซื้อวัคซีนของแอสเตราเซเนกา ออกซฟอร์ด เพิ่มเติมผ่านโครงการโคแวกซ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อการนี้ขณะที่วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งได้รับบริจาคจากสหรัฐ จะนำไปฉีดให้แก่กลุ่มชาวชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียว ซึ่งสะดวกแก่การแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกัมพูชา สะสมตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม มีอย่างน้อย 77,914 คน หายป่วยสะสมอย่างน้อย 70,754 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 1,420 ราย