เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : งานแห่เทียนพรรษา จ.สงขลา

เช้านี้ที่หมอชิต - ประเพณีวันเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญ ในปี พ.ศ.2525 จังหวัดสงขลา จึงได้มีการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวขึ้น โดยมี นายเอนก โรจนไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการจัดงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ร่วมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ 

ภายในงานยังมีการประกวดแกะสลักต้นเทียนพรรษาอย่างสวยงาม พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและทุกภาคส่วนอีกด้วย