รอบรั้วเอเชีย

อินโดนีเซีย ปล่อยเสือโคร่งสุมาตรา กลับคืนสู่ป่า

อินโดนีเซีย ปล่อยเสือโคร่งสุมาตรา กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ เนื่องในวันเสือโคร่งโลก เจ้าหน้าที่จากหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซีย (BKSDA) ช่วยกันปล่อยเสือโคร่งสุมาตราตัวหนึ่ง ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าซิโกปู (Sigopu) ที่ได้รับการช่วยเหลือ จากสวนน้ำมันปาล์มแห่งหนึ่ง กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ในเกาะสุมาตรา เนื่องในวันเสือโคร่งโลก ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการเพิ่มจำนวนประชากรตามธรรมชาติ ของเสือโคร่งสุมาตรา โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เสือโคร่งตัวดังกล่าว เป็นเพศเมีย ที่พลัดหลงเข้ามาในสวนน้ำมันปาล์ม ก่อนโดนกับดักของชาวบ้านจับเอาไว้ได้

ทั้งนี้ เสือโคร่งสุมาตรา ถูกจัดให้อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ โดยคาดว่ามีเพียง 400 ถึง 450 ตัวเท่านั้น ในป่าธรรมชาติ โดยจัดเป็นเสือโคร่งขนาดเล็กที่สุดในโลก ที่ยังคงพบได้ในทุกวันนี้ สาเหตุทำให้พวกมันใกล้สูญพันธุ์ คือ การล่าเพื่อเอาอวัยวะ ไปทำเป็นยาตามความเชื่อ รวมถึงการถูกรุกรานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์