7HDร้อนออนไลน์

สธ.ปลดล็อกข้อจำกัด บุคลากรด่านหน้าได้วัคซีนไฟเซอร์ครอบคลุม

วันนี้ ( 2 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้ เปิดเผยถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ว่าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีมติชัดถึงผู้ที่จะได้รับจัดสรรวัคซีน 1.5 ล้านโดส 4 กลุ่ม ดังนี้

1 บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัย สัปเหร่อ จะได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม 7 แสนโดส
2 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด 645,000 โดส
3 กระทรวงการต่างประเทศ 150,000 โดส จัดสรรให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงนักศึกษา นักการทูตชาวไทยที่จำเป็นค้องเดินทางไปต่างประเทศ
4 วัคซีนสำหรับการศึกษาวิจัย 5,000 โดส

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จำนวนวัคซีนที่ได้รับบริจาค 1,503,450 โดส โดยขณะนี้วัคซีนทั้งหมดยังจัดเก็บอยู่ในคลังวัคซีนที่อุณหภูมิ -70 องศา ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าได้วัคซีนไฟเซอร์ จึงไม่ใช่วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนวัคซีนส่วนที่เหลืออีก 3,450 โดส กันไว้สำหรับควบคุมการระบาดสายพันธุ์เดลตาที่ใช้วัคซีนอื่นไม่ได้ผล

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า มติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.64 มีคำแนะนำแนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า โดยกำหนดให้เป็นบุคลาการด่านหน้าทุกคน ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน  คลินิกทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยวิกฤต ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ในสถานกักกัน หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาลและหน่วยงานต้นสังกัด

โดยมีหลักการ ดังนี้
1.บุคลากรที่ได้รับซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้ได้รับไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3
2. บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆ มาแล้ว 1 เข็ม ให้ได้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตรามชนิดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก
3 บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อน
4. บุคลากรที่เคยติดเชื้อ และไม่เคยได้รับวัคซีน ให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่ตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน


นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรสลับไขว้ ซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตราฯ 1 เข็ม สูตรสลับไขว้ บุคลากรที่ได้รับแอสตราฯ 2 เข็ม หรือได้รับซิโนแวคครบ 2 เข็ม และบูสเตอร์โดสแล้วด้วยแอสตราฯ 1 เข็ม ยังไม่แนะนำให้กระตุ้นด้วยไฟเซอร์อีก เพราะยังมีภูมิคุ้มกันในระดับสูงเพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่ให้ขอกลุ่มดังกล่าวขึ้นทะเบียนรอไว้เพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ วัคซีนทุกชนิดนำออกมาใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องว่าภูมิต้านทานจะลดลงในช่วงเวลาใด เพราะวัคซีนทุกชนิดภูมิคุ้มกันลดลง
     
ด้าน พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า บุคลากรด่านหน้าได้วัคซีนไฟเซอร์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะครอบคลุมขอบคุณบุคลากรด่านหน้าทุกระดับ รวมไปถึงคนขับรถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าถึงผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จะทำด้วยโปร่งใส ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 200 คน ที่ลงทะเบียนขอรับแอสตราฯ เข็มที่ 3 สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนไปรับวัคซีนไฟเซอร์ได้