ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐบาลยกระดับจัดการปัญหาเฟกนิวส์

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเฟกนิวส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 13/2564 ปรับโครงสร้าง ศบค. เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าศูนย์ พร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในศูนย์ดังกล่าว เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป

แม้ก่อนหน้านี้ ศบค.ได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 29 ให้อำนาจ กสทช. พิจารณาระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเลขที่อยู่ หรือ IP address และส่งให้ดำเนินคดี กรณีพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว เข้าใจผิด หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐไปแล้วก็ตาม