7HDร้อนออนไลน์

กลัวติดเชื้อ-เศร้ากับความสูญเสีย โทรสายด่วนกรมสุขภาพจิตพุ่ง

วันนี้ ( 2 ส.ค.64 ) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่าการระบาดในระลอกนี้พบความตึงเครียดมากขึ้น  และมีความกังวล เกรงว่าจะติดเชื้อ ซึ่งความกังวลนี้ ในแง่ดีทำให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง  โดยข้อมูลของผู้ใช้บริการสายด่วน 1323 พบว่า จำนวนผู้ใช้บริการมากกว่าทุกปี ขณะนี้มีญาติของผู้สูญเสีย ขอรับคำปรึกษามากขึ้น  และพบว่าคนที่รักษาตัวอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ใน Home Isolation หรือ Community Isolation ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทำให้เกิดความโศกเศร้า ทำให้มีความเครียด นอนไม่หลับ และอาการอื่นๆ

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า  กลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือกลุ่มเด็กที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง แบ่งเป็น 1 กลุ่มเด็กอนุบาล ซึ่งยังแยกไม่ได้ระหว่างการมีชีวิตหรือเสียชีวิต เด็กยังคงปฏิบัติตัวเหมือนปกติ เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวไม่เสียชีวิต เช่น การเรียกรับประทานอาหาร หรือการชวนพูดคุยปกติ เรื่องแบบนี้จะสร้างความสะเทือนใจให้กับคนพบเห็น ญาติที่เห็นต้องเข้มแข็ง และมีส่วนสำคัญช่วยให้เด็กผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ เพราะยังไม่เข้าใจ คงต้องอธิบายอย่างง่าย ให้เด็กเข้าใจ คนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถทำอะไรเหมือนที่คนทั่วไปเคยทำ แต่ยังสามารถระลึกถึงคนตายได้ปกติ

และ 2 กลุ่มเด็กโต วัยเรียน ต้องให้โอภาสการพูดคุย และเด็กอาจนึกถึงอนาคตของตัวเอง คิดถึงผลกระทบของตนเอง ขาดคนดูแล ต้องพูดคุยให้เข้าใจและมั่นใจในอนาคต  เพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ อารมณ์ที่สงบของผู้ใหญ่ให้เด็กได้ระบาย จะช่วยให้เด็กผ่านเวลานี้ไปได้ดี

พญ.พรรณพิมล กล่าว่า ส่วนสภาพจิตใจผู้ใหญ่ พบว่า สมาชิกในครอบครัวที่ป่วยพร้อมกัน หรือคนในครอบครัวบางคนเสียชีวิต ทำให้รู้สึกติดค้าง ไม่ได้ร่ำลา เนื่องจากเงื่อนไขการจัดงานศพ จึงอยากให้คิดว่าผู้เสียชีวิตยังเป็นที่รัก และสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ภายหลัง หรือส่งจิตใจไปให้แทน เมื่อหายป่วยแล้ว ยังสามารถกลับไปทำพิธีต่างๆ ได้ แต่หากยังรู้สึกเสียใจอยู่ แม้เวลาผ่านไป 3-6 เดือน ที่ปกติความโศกเศร้าต้องคลี่คลาย ขอให้ติดต่อมาที่หมายเลข 1323