7HD ร้อนออนไลน์

ธ.ก.ส. รับอาสาส่งสิ่งของ-เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับทีมแพทย์ ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดฟรี

วันนี้ (2 ส.ค.64) นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นมาก ทำให้การเข้าไปดูแลช่วยเหลือไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างทันท่วงทีและไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้ดำเนิน โครงการช่วยขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคของผู้ปันน้ำใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด   ด้วยการจัดรถให้บริการขนส่งสิ่งของในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจัดส่งฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคอาหาร หรือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย  สามารถส่งสิ่งของถึงบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ได้ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น โดยผู้ที่มีความประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถติดต่อ ได้ที่ Call Center 02-555-0555