7HD ร้อนออนไลน์

สำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม. 33 และนายจ้าง 4 ส.ค.นี้แน่นอน

วันนี้ (2 ส.ค.64)   นางสาวลัดดา แซ่ลี้  รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ   ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33  จำนวน 3.1 ล้านคน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท  โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียว โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น  และมีนายจ้าง อีก 176,619 คน จะได้รับการเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ซึ่งจะนับรวมลูกจ้างทั้งสัญชาติไทยและต่างด้าว นายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเช่นกัน

ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม โดยเงินจะเริ่มโอนเงินรอบแรกในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว สามารถใช้ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีอยู่ เช่น กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. รวมถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง  เงินจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ตามที่ท่านสะดวก เช่น Mobile Application, Internet Banking และที่ตู้ ATM โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร รวมถึงท่านที่ได้รับสิทธิและยังไม่เคย มีบัญชีเงินฝาก เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 สามารถใช้บริการเปิดบัญชี ผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจึงลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด