ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพุ่มดอกบัว สังฆทาน และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล

ที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพุ่มดอกบัว สังฆทาน และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมังคโล) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล

พระพรหมวชิรคุณ นามเดิม พระธรรมวิสุทธิญาณ หรือหลวงปู่ไพบูลย์ เป็นพระเถระที่มีปฏิปทา เป็นพระกัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีความเคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธิญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จังหวัดเชียงราย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง