สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : วิกฤตขยะติดเชื้อเผาไม่ทัน เจ้าหน้าที่ด่านสุดท้ายกำลังแย่

ขณะนี้ขยะติดเชื้อในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี ตกค้างสะสมอย่างต่อเนื่อง เตาเผาไม่เพียงพอ กำจัดขยะไม่ทัน เจ้าหน้าที่ด่านหลังอย่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของศูนย์กำจัดมูลฝอย ต้องรับภาระที่หนักมากขึ้น ทำงาน 7 วัน ไม่ได้หยุดพัก ติดตามรายละเอียดจากรายงาน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านจำนวนมาก ส่งผลให้ขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วย ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่าครึ่งปีแรกของปี 2564 มีปริมาณขยะติดเชื้อมากกว่า 11,000 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 63 ตัน

โดยก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราอาจไม่คุ้นเคยกับคำว่า ขยะติดเชื้อ เราจะเห็นเพียงแค่ในโรงพยาบาล ในห้องพักผู้ป่วย ห้องทำหัตถการ ห้องผ่าตัด ซึ่งการแยกขยะติดเชื้อเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะหากแยกขยะติดเชื้อไม่ได้ ก็จะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายกับคนเก็บของเก่า และพนักงานเก็บขนขยะ

สถานการณ์นี้เองทำให้ขยะติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ล้น เตาเผาขยะทำงานไม่ทัน จนมีขยะตกค้างที่ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย กว่า 500 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์กำจัดขยะ อบจ.นนทบุรี ต้องจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 500 แห่ง ทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อต่อวันกว่า 30 ตัน แต่เตาเผามีแค่ 2 เตา เผาได้ประมาณ 16 ตันต่อวันเท่านั้น และส่วนที่เหลือจะตกค้างอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะในโรงเก็บ ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะเผาได้หมด แต่สถานการณ์กลับแย่ลง จึงต้องหาทางระบายขยะออก เพราะอาจทำให้สถานที่เก็บไม่เพียงพอ จึงมีการสร้างศูนย์พักคอยจัดเก็บขยะมูลฝอย

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 4 เท่า แต่ทางโรงพยาบาลได้เตรียมพื้นที่ไว้จัดเก็บ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

ขณะที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการของศูนย์กำจัดมูลฝอย อบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้เผาทำลายไม่ทัน และสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงในการไปสัมผัสขยะติดเชื้อ

นอกจากเรื่องความเสี่ยงและค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจแล้ว ภาระที่หนักหน่วงในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ที่ต้องทำงานมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีความเหนื่อยล้าสะสมเป็นอย่างมาก เพราะต้องเร่งจัดเก็บขยะติดเชื้อที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันไม่ให้ตกค้าง จึงต้องเร่งทำงานตลอด ทั้ง 7 วัน ออกเก็บขยะเพิ่มเป็น 3 เที่ยวต่อวัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พักผ่อนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้มีคนที่จะเข้ามาทำงานปลายทางลดลง แต่ภาระการทำงานสูงขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดการปัญหาขยะไปพร้อมกับการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 เพราะหากต้องตามเก็บขยะติดเชื้อย้อนหลังจากการระบาดเบาบางลง ไม่แน่ใจว่าจะจัดการง่ายกว่าตอนนี้หรือไม่