เช้านี้ที่หมอชิต

ทบ. เปิด รพ.สนาม ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

เช้านี้ที่หมอชิต - กองทัพบก เปิดโรงพยาบาลสนาม ที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งตรวจคัดกรอง และเปิดเป็นสถานที่พักคอยรับผู้ป่วยได้ดูแล ระหว่างส่งตัวเข้ารักษาตามขั้นตอน เบื้องต้นมี 96 เตียง

โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง สโมสรกองทัพบก ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันแรก เพื่อสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงพยาบาลสนามดังกล่าว จะเป็นสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร นอกจากนี้โรงพยาบาลแห่งนี้จะมีเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้ถึง 96 เตียง ไว้สำหรับเป็นที่พักคอยให้กับผู้ป่วย ระหว่างรอส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าระบบตรวจคัดกรอง ให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน คิวคิว QueQ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. และเมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้ว จะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามวันเวลาที่นัด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยจะสามารถตรวจคัดกรองได้วันละ 1,000 คน และทราบผลภายใน 30 นาที

นอกจากนี้ภารกิจของกองทัพบก คือการส่งผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางโดยเครื่องบินแบบลำเลียง C-295 ของกองทัพบก จำนวน 24 คน เดินทางกลับภูมิลำเนา จังหวัดน่าน ภายใต้มาตรฐานเวชศาสตร์การบิน และมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ลำเลียงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกลับบ้านไปแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร.02-092-7766